Privacyverklaring

Introductie:
“BIKER WEBSHOP.NL”, hierna ook wel “wij” of “ons” genoemd, is een webshop met kleding en onderdelen voor motoren. Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door LOWLANDS BIKER STORE. zoals verzameld van: bezoekers, klanten, zakenpartners en dienstverleners voor de volgende websites en toepassingen: www.bikerwebshop.nl 

Informatie die we verzamelen

Informatie die we verzamelen Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren of om te voldoen aan (internationale) wetgeving. 

De informatie die we verzamelen wordt verkregen en verwerkt in strikte overeenstemming met de AVG-wetgeving (en andere toepasselijke wetten) van de EU en wordt alleen gebruikt voor de doelen die in deze privacyverklaring worden genoemd. 

Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of als je een klacht wilt indienen, stuur ons dan een e-mail naar: info@bikerwebshop.nl  

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verwerken bepaalde informatie van jou die automatisch is verzameld of die je vrijwillig hebt verstrekt. Deze informatie omvat naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij verwerken ook financiële gegevens om betalingen voor onze diensten mogelijk te maken. Alle verzamelde informatie wordt uitsluitend overeenkomstig deze privacyverklaring verwerkt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

• Persoonsgegevens zoals je voornaam en achternaam. 

• Contactgegevens, zoals je e-mailadres, telefoonnummer en adres. 

• Logingegevens, zoals je gebruikersnaam en wachtwoord. 

• Aankoopgeschiedenis, zoals prijs, product en aankoopdatum. 

• Betalingsgegevens, zoals transactiegeschiedenis, openstaande vorderingen, bankrekeningnummer, creditcardgegevens. 

• Correspondentie, zoals communicatie met onze klantenservice of marketingcommunicatie. 

• Voorkeuren, zoals je taalkeuze en e-mail voorkeuren. 

• Technische gegevens, zoals je IP-adres, cookies, logbestanden. 

• Statistieken over het gebruik van de website, zoals hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht en welke producten het populairst zijn. 

• Interesses, zoals welke (soort) producten je het meest bekijkt en op welke advertenties je klikt. 

Andere persoonsgegevens die je ons verstrekt

Het is mogelijk dat je ons andere gegevens verstrekt dan de hierboven genoemde categorieën, bijvoorbeeld met betrekking tot communicatie met de klantenservice of bij het indienen van een klacht. In dat geval zullen we deze gegevens verwerken voor zover nodig om je verzoek of klacht te behandelen en af te handelen. 

Waarom en gronden

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende juridische gronden, afhankelijk van hoe je de website gebruikt. • 

Als je bikerwebshop-producten op onze website koopt, moeten we jouw persoonsgegevens verwerken om onze overeenkomst uit te voeren. Wij hebben bijvoorbeeld betaal- en contactinformatie nodig om de bestelling te verwerken. • Naleving van de wet: Wij kunnen informatie verwerken of bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij gebruiken jouw informatie ook om mogelijke fraude, illegale activiteiten, overtredingen van onze algemene voorwaarden of bedreigingen voor de veiligheid van ons personeel of onze website te onderzoeken. 

Cookie Analyse

Wij maken op onze website gebruik van cookies waarmee we bij kunnen houden wie er gebruikmaakt van onze systemen. Raadpleeg voor meer informatie ons cookiebeleid. Link: https://www.bikerwebshop.nl/cookies

Delen

Wij delen jouw informatie niet met derden tenzij uiterst noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract met jou, om een dienst te leveren waarvoor je specifieke en expliciete toestemming hebt gegeven (zoals onze nieuwsbrief), of om te voldoen aan lokale en internationale wetgeving. 

Toestemming intrekken

Je hebt het recht een gegeven toestemming in te trekken voor een van de diensten, zoals onze nieuwsbrieven. Je kunt je afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief. Wellicht kunnen we door jouw afmelding niet langer de basisdiensten aan je aanbieden, waarvoor je je hebt aangemeld. Verder kun je je afmelden door je account te annuleren. Jouw account wordt dan binnen vier weken door ons verwijderd. 

Rechten

Als gebruiker van onze diensten heb je vanuit de AVG een aantal rechten dat je moet kennen: • het recht op verwijdering; • het recht op correctie; • het recht op inzage; • het recht op overdracht. 

Veiligstellen van privacy

Om gegevens over te dragen tussen onze websites, applicaties en systemen wordt gebruik gemaakt van versleuteling door middel van SSL (Secure Socket Layer). Wij beschermen de systemen en verwerking door een aantal technische en organisatorische maatregelen. Deze omvatten gegevensencryptie, pseudonimisatie en anonimisatie, logische en fysieke toegangsbeperking en -controle, firewalls en herstelsystemen, en integriteitstesten. Onze medewerkers worden regelmatig getraind in het correct behandelen van persoonsgegevens en zijn verplicht om gegevensgeheimhouding toe te passen in overeenstemming met juridische vereisten. 

Minderjarigen

Wij verzamelen of verwerken niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16. Als we ontdekken dat een van onze bezoekers/gebruikers een minderjarige is, nemen we direct stappen om zijn of haar informatie te verwijderen. 

Bewaarperiodes

Wij bewaren gegevens nooit langer dan wettelijk toegestaan, dit kan variëren voor verschillende soorten gegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De ingangsdatum onderaan deze pagina geeft aan wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd. Wij zullen je op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen zodat je de mogelijkheid hebt om die te lezen. Elke wijziging is van kracht vanaf de publicatie van de aangepaste privacyverklaring. Jouw gebruik van de diensten na deze wijziging(en) betekent dat je de gewijzigde privacyverklaring accepteert. 

Laatste wijziging 29-01-2020